Zarządzenie Nr 0050/28/2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.