Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.