Uchwała nr XLIV/ 403 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.