Uchwała nr XLV/ 411 /2022 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022.