Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.