Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzątaczka zdecydowano o nierozstrzygnięciu naboru z uwagi na brak spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych i merytorycznych.

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie