Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Piotr Matecki, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. Wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie