WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Beata Tycner

zamieszkała w Przybyszewie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Beata Tycner spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.