Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie została wybrana :

Pani Monika Poprawa – Dorabiała, zam. Krobia.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Kierownik Klubu „Senior+” w Święciechowie pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto wykazała się wiedzą oraz doświadczeniem praktycznym pracy w ośrodku wsparcia. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Joanna Primel - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie