Data wypływu: 19.09.2017 r.

 

Nr z rejestru: 5448

 

Przedmiot petycji: publikacja na stronie internetowej Urzędu Gminy programu do nauki matematyki

 

Rozstrzygnięcie: negatywne