Data wypływu: 29.01.2018 r.

 

Nr z rejestru: RKP-825-2018

 

Przedmiot petycji: przekazanie petycji do dyrektorów szkół podstawowych, pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kierownika wydziału oświaty.

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne