Data wypływu: 04.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP-122-2019

 

Przedmiot petycji: podjęcie działań mających na celu odprowadzenie wody z drogi pomiędzy Niechłodem a Wincentowem poprzez wykopanie rowów.

 

Petycja przekazana wg właściwości