Data wypływu: 21.06.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7905 - 2022

 

Przedmiot petycji: zaplanowanie listy rolników posiadających prawo własności do nieruchomości miejscowo właściwych dla terenu Gminy zainteresowanych przekazaniem części swojej nieruchomości na cele związane z budową elektrowni wiatrowych

 

Rozstrzygnięcie: negatywne