Data wypływu: 18.07.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9518 - 2022

 

Przedmiot petycji: umieszczenie na stronie internetowej Gminy infografiki PSPS

 

Rozstrzygnięcie: pozytywne