Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie wskazania miejsc na obszarze Gminy Święciechowa przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i materiałów dotyczących ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE o numerach,granicach obwodów i siedzibach komisji

 

Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

Zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach ds. referendum