Pobierz Protokół Nr 9.2015 Komisji Budżetu i Finansów.pdf