Pobierz: Protokol_Nr_16_2015_Komisji_Budzetu_i_Finansow_oraz_Komisji_Oswiaty.pdf