Ogłoszono w dniu 27.01.2017 r.

Dz. Urz. 2017, poz. 783