Ogłoszono w dniu 20.02.2017 r.

Dz. Urz. 2017, poz. 1354