Ogłoszono w dniu 05.07.2017 r.

Dz. Urz. 2017, poz. 4868