Ogłoszono w dniu 31.10.2017 r.

Dz. Urz. 2017, poz. 6859