Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym orzekł nieważność paragrafu 2 uchwały.