Ogłoszono w dniu: 25.05.2022 r.

Dz.Urz. z 2022 poz. 4098

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze: Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność par. 3 ust. 9 i par. 4 ust. 4