Kwota Funduszu Sołeckiego : 46.039,36 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców etap II utwardzenie alejek parku w Święciechowie i montaż urządzeń dos treet workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł):

Kwota: 39.039,36 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 3.500,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 3.500,00 zł.