Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 30 października 2018r, na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Święciechowa przy ul. Ułańska 4,  zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121 ze zmianami) został wywieszony na okres 21 dni wykaz :

- lokalu użytkowego położonego w Lasocicach przy ul. Święciechowskiej przeznaczonego do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi.