Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 0
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 2
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 16
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 13
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 25
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 37
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 42
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 56
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 62
Zmiany wniosków uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 49
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 60
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 55
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 74
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 69
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 70
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 93
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 91
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 115
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 101
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 119
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 117
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 114
Informacja Wójta Gminy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 123
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 179
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 761/2; 784/7 i 790/1 w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 182
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 61; 561/1; 561/8; 565; położonych w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 201
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 182
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 167
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 285
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 210
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 162
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 245
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 199
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2018 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 187
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 228
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 232
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 255
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 259
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 228
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 226
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 271
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 881
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 22.02.2018 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 802
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska - Wieczorek Odsłon: 303
Zawiadomienie o zmianie terminu załatwienia sprawy - wznowienie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „eksploatacja odkrywkowa POLA B, C oraz D złoża kruszywa naturalnego PRZYBYSZEWO realizowana na dz. nr ewid. 577/5, 577/21, 577/22, 577/23, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7, 579/8, 579/9, 579/10,579/11, 579/12, 579/13, 579/14, 579/15, 579/16, 579/17, 579/18 i 579/19 położonych na gruntach miejscowości Przybyszewo" Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 226
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jarawczeska Odsłon: 240
Obwieszczenie o zmianie terminu załatwienia sprawy - „budowa dwóch obiektów inwentarskich w Zakładzie Rolnym w Trzebinach - dwie obory o obsadzie przekraczającej 210 DJP każda, na działce ewid. nr 67/2 obręb Trzebiny, Gmina Święciechowa, województwo wielkopolskie" Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 239
Obwieszczenie Starosty Leszczyńskiego o wszczęciu poststępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 278