Dnia 9 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 17 sierpnia 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.