Ogłoszenie o przetargach

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 6 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 08.06.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/PMiyp9IWzeo

Dnia 1 czerwca 2020  r. dodano "Ogłoszenie z 01.06.2020 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 20.05.2020 r." oraz zaktualizowane obowiązujące dokumenty: "SIWZ" oraz "Załącznik nr 9 do SIWZ".

Dnia 3 kwietnia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap IV'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 03.04.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/HzW75bgDmY0

Dnia 23 marca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 18 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 17 października 2019  r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 17.10.2019 r. i Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 17.10.2019 r." oraz "Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2019 r."

Dnia 11 października 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 11.10.2019 r.".

Dnia 1 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 26 września 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 07.08.2019 r.".

Dnia 5 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 05.08.2019 r.".

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 2 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 26  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 22  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 11 lipca 2019 r. dodano "Ogłoszenie z 11.07.2019 r. o zmianie SIWZ" oraz zaktualizowany, obowiązujący "Załącznik nr 7 do SIWZ".

Dnia 5 lipca 2019  r. dodano "Ogłoszenie z 05.07.2019 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 05.07.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2019 r." oraz zaktualizowaną, obowiązującą "SIWZ".

Dnia 16 lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 czerwca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 czerwca 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 3 czerwca 2019 r.".

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 25 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.".

Dnia 15 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.".

Dnia 5 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 21 lutego 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 lutego 2019  r. dodano Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie SIWZ, Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2019 r. oraz aktualne załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ.

Dnia 10 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 10.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 17 grudnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 listopada 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 29 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 26 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 października 2018 r. dodano poprawną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 września 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 13 września 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 27 sierpnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 maja 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

Dnia 30 marca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 marca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Dnia 15 lutego 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 15 grudnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 10 października 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dnia 19 września 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 19.09.2017 r.

Dnia 2 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 28 sierpnia 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 28.08.2017 r.

Dnia 7 września 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 5 września 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 września 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dnia 9 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 17 sierpnia 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dnia 2 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 19 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 19.05.2017 r. (umieszczono przedmiary robót tj. Załącznik nr 8 do SIWZ, w wersji ATH).

Dnia 23 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 23.05.2017 r. oraz Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 23.05.2017 r.

Dnia 24 maja 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 24.05.2017 r., Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z dnia 24.05.2017 r., Ogłoszenia o zmianie SIWZ z dnia 24.05.2017 r. oraz zaktualizowane i obowiązujące załączniki: "SIWZ - po zmianie z dnia 24.05.2017 r." i "Załącznik nr 7 do SIWZ - po zmianie z dnia 24.05.2017 r.".

Dnia 25 maja 2017 r. dodano "Zmianę SIWZ z dnia 25.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 6 do SIWZ z dnia 25.05.2017 r. i "Wyjaśnienie nr 7 do SIWZ z dnia 25.05.2017 r.".

Dnia 26 maja 2017 r. dodano "Zmianę SIWZ z dnia 26.05.2017 r." (oraz Załącznik nr 11 do SIWZ - 1 rysunek W49.)

Dnia 26 maja 2017 r. dodano "Wyjaśnienie nr 8 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 9 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.", "Wyjaśnienie nr 10 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r." oraz "Wyjaśnienie nr 11 do SIWZ z dnia 26.05.2017 r.".

Dnia 2 czerwca 2017 r. dodano informację, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 16 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 16.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o zmianie SIWZ oraz Ogłoszenie z dnia 17.03.2017 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 08.03.2017 r.

Dnia 17 marca 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z dnia 17.03.2017 r. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Dnia 24 marca 2017 r. dodano informację, o której mowa w art.86 art.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 grudnia 2016 r. dodano ogłoszenie o zmianie SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 1 grudnia 2016 r.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

Dnia 16 grudnia 2016 r. dodano Informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.