Dnia 19 września 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 19.09.2017 r.

Dnia 2 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.