Dnia 10 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 10.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 17 grudnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.