Dnia 12 czerwca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 czerwca 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 3 czerwca 2019 r.".