Dnia 12 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 07.08.2019 r.".

Dnia 5 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 05.08.2019 r.".