UWAGA

Dnia 9 października 2015 roku dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 i 2, zmodyfikowano plik z załącznikami do SIWZ w wersji edytowalnej, dokonano modyfikacji treści  załączników nr 1 i 7 do SIWZ oraz dodano dwa dokumenty składające się na załącznik nr 8 do SIWZ. Termin składania ofert nie uległ zmianie.

 

Wyjasnienia nr 1 do SIWZ z dnia 07.10.2015r.

Wyjasnienia nr 2 do SIWZ z dnia 07.10.2015r.

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_oferty.pdf

Załącznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_oferty_zmodyfikowany_09_10_2015.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_Przedmiar__0720-10-00_P.pdf

Załącznik_nr_2_do_SIWZ_uwagi_do_przedmiaru.pdf

Załącznik_nr_3_do_SIWZ_owiadczenie_o_spenianiu_warunkw_rynek.pdf

Załącznik_nr_4_do_SIWZ_wykaz_robót_rynek.pdf

Załącznik_nr_5_do_SIWZ_oświadczenie_o_niewykluczeniu__rynek.pdf

Załącznik_nr_6_do_SIWZ_grupa_kapitaowa_rynek.pdf

Załącznik_nr_7_do_SIWZ_wzór_umowy_rynek.pdf

Załącznik nr_7_do_SIWZ_wzór_umowy_rynek_zmodyfikowany_09_10_2015.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_str__11.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_str__19.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_str__20.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_projek_budowlany.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_projekt_budowlany_zamienny.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_rys_1_wizualizacje_przebudowy.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_rys_2-rzut_przebudowy_rynku.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_rys_3-pyta_fundamentowa.pdf

Załącznik_nr_8_do_SWIZ_rys_4-kolumna_fontanny.pdf

Zalącznik_nr_8_do_SIWZ_rys_5-przekrój_studni_podziemnych.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_rys_6-schemat_fontanny.pdf

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_specyfikacja

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu z siecią oświetleniową

Załącznik_nr_8_do_SIWZ_pozwolenie

Załączniki_w_formie_edytowalnej.zip