Dnia 11 lipca 2018 r. dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 11.07.2018 r.

Dnia 19 lipca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.