Ogłoszenia o przetargach

Dnia 12 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 22  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 listopada 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SiWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 20 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 20.11.2018 r.", "Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 20.11.2018 r.", zaktualizowany (obowiązujący) "SIWZ" oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018 r.".

 

Zamówienie będzie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Dnia 19 lipca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 11 lipca 2018 r. dodano Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 11.07.2018 r.

Dnia 19 lipca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 sierpnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.