Dnia 30 listopada 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SiWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 22 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 22.11.2018 r.".

Dnia 20 listopada 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 20.11.2018 r.", "Ogłoszenie o zmianie SIWZ z 20.11.2018 r.", zaktualizowany (obowiązujący) "SIWZ" oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018 r.".