Dnia 19 lutego 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 lutego 2020  r. dodano "Ogłoszenie z 12.02.2020 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z 12.02.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 10.02.2020 r." oraz zaktualizowaną, obowiązującą "SIWZ" i "Załącznik nr 7 do SIWZ".