Data wypływu: 14.03.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2533 - 2019

 

Przedmiot Interpelacji: w sprawie zestawienia kosztów budowy dróg w gminie Święciechowa w przeliczeniu na metr kwadratowy za rok 2017 i 2018.