Interpelacje Radnych

Data wypływu: 19.09.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 10026 - 2023

 

Przedmiot Interpelacji: rozwiązanie problemu utrzymania w porządku terenów zielonych Gminy Święciechowa

 

Data wypływu: 18.09.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 9964 - 2023

 

Przedmiot Interpelacji: interwencja ws. funkcjonowania komunikacji zbiorowej

 

Data wypływu: 24.07.2023 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 7905 - 2023

 

Przedmiot Interpelacji: przedstawienie sposobu szacowania kosztu budowy ścieżki rowerowej

 

 

Data wypływu: 26.09.2022 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 13615 - 2022

 

Przedmiot Interpelacji: zabezpieczenie pieniędzy w budżecie Gminy w 2023 r. na budowę brakującego odcinka chodnika przy ul. Słonecznej w Lasocicach

 

Data wypływu: 30.03.2021 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 3160 - 2021

 

Przedmiot Interpelacji: harmonogram budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

Data wypływu: 14.03.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 2533 - 2019

 

Przedmiot Interpelacji: w sprawie zestawienia kosztów budowy dróg w gminie Święciechowa w przeliczeniu na metr kwadratowy za rok 2017 i 2018.

 

 

Data wypływu: 14.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 401 - 2019

 

Przedmiot Interpelacji: w sprawie przeznaczenia pomieszczeń w budynku gminnym przy ulicy Wschowskiej 2, pozostających po oddziale przedszkola w Długiem Starem.

Data wypływu: 08.01.2019 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 232 - 2019

 

Przedmiot Interpelacji: w sprawie odśnieżania dróg powiatowych w miejscowościach Lasocice i Przybyszewo.

Data wypływu: 21.12.018 r.

 

Nr z rejestru: RKP - 10323 - 2018

 

Przedmiot Interpelacji: złe funkcjonowanie Poczty Polskiej