Kwota Funduszu Sołeckiego - 16.368,60 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Tłuczeń do utwardzania dróg

Kwota: 11.368,60 zł

2) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota: 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.500,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.500,00 zł