Sołectwo Długie Nowe

Jan Homa,

Rafał Zamelski,

Mariusz Bożkiewicz,

Malwina Janowicz.

Jan Nowacki

Długie Nowe 15, 64-100 Leszno

tel. 603-968-987

Podkategorie