Kwota Funduszu Sołeckiego - 17.517,80 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Tłuczeń do utwardzania dróg

Kwota 10.000,00 zł

2) Stoły na salę wiejską

Kwota 5.517,80 zł

3) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota 2.000,00 zł