OBWIESZCZENIE

 

o wprowadzeniu Elektronicznej Książki Ewidencji Polowań

 

dla obwodu łowieckiego nr 443

 

 

 

 

            Na podstawie art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) informuję, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. dla obwodu łowieckiego nr 443 (Koło Łowieckie nr 3 „SZARAK” w Strzyżewicach) obowiązuje Elektroniczna Książka Ewidencji Polowań.

 

Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich wniosek, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   /-/ Marek Lorych

 

      Wójt Gminy Święciechowa