Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Informacja dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 7
Ogłoszono nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 6
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 11
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 8
Zbiorowy protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 17
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 27
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 21
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 17
Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 37
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 42

Podkategorie