Dnia 26 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 października 2018 r. dodano poprawną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.