Ogłoszenie o postępowaniach

Dnia 20 maja 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 20.05.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.05.2022".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/92f85582-41c0-408d-8fb3-afee6e694fd8

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

 

ID postępowania na miniPortalu: 6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6a410afb-0e41-4ce4-b1ff-6cff1c1c32c0

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 4 maja 2022 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. informację z otwarcia ofert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

1 793 691,61 brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 27 kwietnia 2022 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 27.04.2022 r." oraz "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0965319f-0e84-44f9-b142-ab46a60fac8e

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

 

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 238 572,00 brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 listopada 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z 09.11.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 09.11.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ z 09.11.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 02c00df4-755e-4d11-bc08-9928a031ec8f

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02c00df4-755e-4d11-bc08-9928a031ec8f

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 7 września 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zmianami) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć łącznie kwotę 391 337,58 zł brutto, w tym:

- na I część zamówienia - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach - 342 330,- zł

- na II część zamówienia - Budowa chodnika na ul. Leśnej w Gołanicach - 49 007,58 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b912dc69-5887-4afa-adfe-b92169411ff3

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 16 sierpnia 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 10 186 552,00 zł brutto.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 12 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 6 do SWZ z 12.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 3 SWZ z 12.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 10 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 5 do SWZ z 10.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 2 SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 10.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 10.08.2021 r.",

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 9 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SWZ z dnia 09.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 6 sierpnia 2021 r. dodano:

"Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Modyfikację nr 1 SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany SWZ z 06.08.2021 r.",

"Zmodyfikowany Załącznik nr 9 do SWZ z 06.08.2021 r.",

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.08.2021 r.".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 2 sierpnia 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 02.08.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/729078bb-f5bf-4950-8c7b-4c8fd221cf23

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 28 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 22 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SWZ z dnia 22.07.2021 r.".

Dnia 20 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SWZ z dnia 20.07.2021 r.".

Dnia 16 lipca 2021 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SWZ z dnia 16.07.2021 r.".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0066645b-a450-4087-8786-81437f74ec37

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 2 lipca 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 451 380,00 zł brutto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu: 892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/892878af-4193-4007-8cbb-ba062878ee66

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

Dnia 6 maja 2021 r. dodano informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający, Gmina Święciechowa, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 146 500,00 zł brutto.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,  dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

ID postępowania na miniPortalu:  2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2cb37b68-c426-475f-9e22-c7adf6ff2303

Adres skrytki podawczej Urzędu: /swieciechowa/skrytka

 

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 6 lipca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 czerwca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Budowę oświetlenia drogowego w ul. Produkcyjnej w Święciechowie'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 08.06.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/PMiyp9IWzeo

Dnia 1 czerwca 2020  r. dodano "Ogłoszenie z 01.06.2020 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 20.05.2020 r." oraz zaktualizowane obowiązujące dokumenty: "SIWZ" oraz "Załącznik nr 9 do SIWZ".

Dnia 3 kwietnia 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych, otwarcie ofert w przetargu na "Przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach - etap IV'' odbędzie się za pośrednictwem transmisji online dnia 03.04.2020 r. o godz. 10:30.

Link:

https://youtu.be/HzW75bgDmY0

Dnia 23 marca 2020 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 18 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 17 października 2019  r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 17.10.2019 r. i Ogłoszenie o zmianie SIWZ z dnia 17.10.2019 r." oraz "Ogłoszenie z dnia 17.10.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 02.10.2019 r."

Dnia 11 października 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 11.10.2019 r.".

Dnia 1 października 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 26 września 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z dnia 07.08.2019 r.".

Dnia 5 sierpnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 05.08.2019 r.".

Dnia 7 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 2 sierpnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 26  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 Dnia 22  lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 11 lipca 2019 r. dodano "Ogłoszenie z 11.07.2019 r. o zmianie SIWZ" oraz zaktualizowany, obowiązujący "Załącznik nr 7 do SIWZ".

Dnia 5 lipca 2019  r. dodano "Ogłoszenie z 05.07.2019 r. o zmianie SIWZ", "Ogłoszenie z dnia 05.07.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 04.07.2019 r." oraz zaktualizowaną, obowiązującą "SIWZ".

Dnia 16 lipca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 czerwca 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 czerwca 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 3 czerwca 2019 r.".

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 28 maja 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 25 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.".

Dnia 15 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 12 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 12 kwietnia 2019 r.".

Dnia 5 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 1 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 21 lutego 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 lutego 2019  r. dodano Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie SIWZ, Ogłoszenie z dnia 08.02.2019 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 06.02.2019 r. oraz aktualne załączniki: SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ i Załącznik nr 9 do SIWZ.

Dnia 10 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z 10.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 11 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 3 do SIWZ z 11.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 4 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 13 grudnia 2018 r. dodano "Wyjaśnienie nr 5 do SIWZ z 13.12.2018 r.".

Dnia 17 grudnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 8 listopada 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 29 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 26 października 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 30 października 2018 r. dodano poprawną informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 24 września 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 13 września 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 27 sierpnia 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 maja 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

Dnia 30 marca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 7 marca 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

Dnia 15 lutego 2018 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 15 grudnia 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 23 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 3 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 10 października 2017 r. unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Dnia 19 września 2017 r. dodano Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 19.09.2017 r.

Dnia 2 października 2017 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.