Dnia 30 kwietnia 2019 r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dnia 25 kwietnia 2019 r. dodano "Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ z dnia 25 kwietnia 2019 r.".