Dnia 31 sierpnia 2021 r. opublikowano szóstą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 30 lipca 2021 r. opublikowano piątą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 13 lipca 2021 r. opublikowano czwartą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 5 lipca 2021 r. opublikowano trzecią aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 2 czerwca 2021 r. opublikowano drugą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Dnia 27 kwietnia 2021 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.