Plan postępowań o udzielenie zamówień

Dnia 27 kwietnia 2021 r. opublikowano pierwszą aktualizację planu postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.