Kwota Funduszu sołeckiego - 28.670,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Święciechowie

Kwota: 23.670,70 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł